ruze

Ve čtvrtek 17. 1. 2008 přišla smutná zpráva. . . .

Po dlouhé nemoci zemřel náš kolega a kamarád

HEIKO WÜNSCHE

psovod, figurant a přítel naší organizace.

ČEST JEHO PAMÁTCE!