Kynologický areál se nachází v městské části „Za Oborou“ v Heřmanově Městci. Tento prostor byl v minulosti využíván jako školky okrasných akátovin a 10 let nebyl udržován. Za podpory mechanizace se prostor podařilo vyčistit a upravit a v roce 1972 byl otevřen pro kynologii. Po té se začalo pracovat na výstavbě klubovny, která byla otevřena v roce 1975. Během následujících let prošel areál několika úpravami až do dnešní podoby.
Letecký snímek kynologického areálu.

plac1u

Naše organizace je zaměřena na základní výcvik psů všech plemen a velikostí. Pokračováním dalšího výcviku je sportovní kynologie dle zkušebních řádů platných v ČR. Máme pro tuto činnost dobré vybavení po stránce výcvikových prostorů, překážek, klubovny, kotců a chatek pro ubytování.