První kroky a odborná pomoc zkušených psovodů
Začátek systematické výchovy psů v Heřmanově Městci spadá do 60 let minulého století, kdy několik psovodů se účastnilo výcviku psů v Pardubicích a Chrudimi. Z popudu pánů Josefa Kratochvíla a Vladimíra Kumpery bylo zahájeno jednání na tehdejším OV Svazarmu v Chrudimi o založení kynologické organizace v našem městě.


Na podzim roku 1959 za účasti 15-ti členů se psy byla v Heřmanově Městci založena pod vedením Josefa Kratochvíla kynologická organizace. Odbornou pomoc nám poskytli zkušení pejskaři z Pardubic pánové Ing. Miloslav Filip a Stanislav Čaban. Významná byla pomoc kynologů ze Skutče, pánů Flídra a Ptáčka. Další významnou pomocí pro nás byli psovodi VÚ Kostelec, kteří se angažovali jako výcvikáři a figuranti.

Z Ježkovky do „Za Oborou“
Cvičilo se v prostoru Ježkovka, kde mimo nás byli i další odbornosti Svazarmu. Tato činnost byla na úrovni rekreace bez konkrétních cílů a výsledků. Tomu nepomohlo přesunutí kynologie ze Svazarmu do ČSCHDHZ, kde jsme byli 1O let. V roce 1969 došlo k rozhodnutí, že v prostoru Ježkovka bude vybudován areál pro mládež. Jednáním s MěNV Heřanův Městec a s KNV Hradec Králové nám byl nabídnut prostor Za Oborou v Heřmanově Městci.

Tento prostor byl předtím využíván jako školky okrasných akátovin a 10 let nebyl udržován. Za podpory mechanizace MěNV se prostor podařilo vyčistit a upravit a v roce 1972 byl tento prostor otevřen pro kynologii zkouškami z výkonu služebních psů. Dále bylo rozhodnuto a začalo se pracovat na výstavbě klubovny a ta byla otevřena v roce 1975 ku příležitosti návratu kynologie zpět do Svazarmu.


„Za Oborou“: základna pro aktivní kynologické činnosti
Vybudováním základny bylo počátkem aktivní kynologické činnosti ve vyšším rozsahu. Naši členové se účastnili jak masového, tak i vrcholového výcviku, zkoušek a závodů po celé republice a později, kdy v roce 1977 byla navázaná družba s organizací kynologů v NDR Berlíně Plänterwald i v Německu. Meziutkání se konalo každoročně až do roku 1990, kdy tato organizace v důsledku změn v NDR zanikla.

Po roce 1989
Kontakty s německými kynology však pokračují do dnešní doby a to s kynology Berlín Weissensee a z města Blumberg. My jezdíme do Německa, oni zase k nám a tato výměna zkušeností trvá dál.

Od roku 1978 se Heřmanův Městec stal základnou pro pořádání Krajských výstav psů plemen Svazarmu, kterých do ukončení činnosti Svazarmu bylo uskutečněno 11 ročníků, dále dvě Speciální plemene Německý ovčák za účasti vystavovatelů z mnoha jiných států a Evropy. V roce 1978 a 1989 jsme byli i pořadateli Letních táborů kynologické mládeže, na něhož navazovalo Mistrovství mládeže ČR pro uvedené roky.


Po ukončení organizace Svazarm a přejití do ČKS vznikly nové podmínky pro výcvik psů. Přešlo se ze Služební kynologie na sportovní, což mělo za následek úbytek čleské základny a utlumení činosti.
V poslední době vzrůstá zájem o výcvik psa pro vlastní uspokojení psovoda. Bohužel u nových psovodů není ta „stará ctižádost“, dosáhnout vyšších a lepších výsledků. Tomuto, se jako všude věnují jedinci, což je veliká škoda.